Про сільський бюджет Горобіївської сільської ради на 2018 рік

ГОРОБІЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ДЕПУТАТІВ

СКВИРСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Двадцята сесії  Сьомого    скликання

Село Горобіївка                                                                                                21 грудня  2017 року

 

Про сільський бюджет Горобіївської сільської ради на 2018 рік

 

                     Відповідно Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні “,  сесія Горобіївської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи  Горобіївського сільського бюджету у сумі 1502,00 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1500,00 тис.грн., доходи спеціального фонду спеціального сільського  бюджету 2,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки  Горобіївського сільського бюджету у сумі 1502,00 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1500,00 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 2,0 тис. гривень;

- повернення кредитів до Горобіївського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету  0,00 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з Горобіївського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету  0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету  0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит Горобіївського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду сільського  бюджету 0,00 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду Горобіївського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  Горобіївського сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1502,00 тис. грн. та спеціальному фонду 2,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Горобіївського сільського бюджету  у сумі  6,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2018рік  резервний  фонд Горобіївського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. гривень.

     7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Горобіївського сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ  ( код 2110 )

- нарахування  на заробітну плату  (код 2120 )

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код  2270)

8. Затвердити в складі видатків Горобіївського сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  650,0 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Горобіївському сільському бюджету станом на «01» січня 2018 року у сумі 0,00тис. гривень.

10. Установити на 2018 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу  Горобіївської сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді  сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначеніст. Ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження :

земельний податок

податок на нерухоме майно

єдиний податок

екологічний податок

адміністративні штрафи

державне мито

акцизний податок

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  ст.67 Бюджетного кодексу України щодо  сільського  бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  ст.70 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Горобіївського сільського  бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

Власні надходження бюджетних установ

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Горобіївського сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені  ст.69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  Горобіївського сільського бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені  ст.70 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          18.  Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

          19. Контроль за виконанням рішення покласти на виконком сільської ради

 

 

 

 

         Сільський  голова                                                                  Ю.А.Хвиль

 

 

Село Горобіївка

21 грудня 2017 року

04-20-07

 


Додатки до рішення